Politologie

image

20 DUMů ve fomátu ppsx, které jsou určeny pro výklad učiva pro předmět Základy společenských věd – oblast politologie . Prezentace jsou určeny pro studijní obory - Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a nástavbové studium obor Podnikání. DUMy jsou obsahově zaměřené na výklad základních pojmů, které představuje politologie.

1-Politologie-politika-politik.ppsx

2-Vybrané problémy z dějin politického myšlení.ppsx

3-Pojem státu, stát a národ.ppsx

4-Státní symboly, státní svátky v ČR.ppsx

5-Vývoj české státnosti.ppsx

6-Mezinárodní vztahy.ppsx

7-Kultura, média a společnost.ppsx

8-Volby v ČR.ppsx

9-Politické strany v ČR.ppsx

10-Demokracie.ppsx

11-Extremismus-rasismus-terorismus.ppsx

12-Formy-a-typy-států.ppsx

13-Globalizace.ppsx

14-Ideologie.ppsx

15-Kultura-a-životní-styl.ppsx

16-Migrace-solidarita-a-populace.ppsx

17-Moderní-ideologie.ppsx

18-T.G.Masaryk-a-Václav-Havel.ppsx

19-Veřejná-správa-v-ČR.ppsx

20-Zákonodárná-a-výkonná-moc-v-ČR.ppsx

DUMy ke stažení

7.02.2014

Bankovnictví, pojišťovnictví

20 DUMů ve formátu ppsx, které jsou určeny pro výklad učiva v předmětech Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomická cvičení -oblast bankovnictví.

7.02.2014

Materiály

32 výukových materiálů pro výuku a opakování učiva v předmětu Materiály - určené pro obor Kadeřník - Kadeřnice na SOU.

6.02.2014

Nástroje hospodářské politiky a ekonomie ve světě

20 DUMů ve formátu ppsx. DUMy jsou určeny pro výklad učiva předmětu Makroekonomie a jako příprava na maturitu.

6.02.2014

Tvorba účesů

33 témat v elektronické podobě pro výuku předmětu Tvorba účesů na SOU - obor Kadeřník - Kadeřnice.

5.02.2014

Ekonomická cvičení

20 DUMů ve formátu ppsx a xls .DUMy jsou určeny pro výklad a zopakování učiva pro předměty Ekonomické cvičení a Makroekonomie.

5.02.2014

Praktické příklady z ekonomie

20 DUMů ve formátu ppsx (popř.pdf), které obsahují praktické vysvětlující příklady pro výuku předmětu Účetnictví na Obchodní akademii a Ekonomickém lyceu.

5.02.2014

Politologie

20 DUMů ve fomátu ppsx, které jsou určeny pro výklad učiva pro předmět Základy společenských věd – oblast politologie .

4.02.2014

Španělský jazyk

20 prezentací ve formátu ppsx pro výuku Španělského jazyka z různých konverzačních oblastí.

3.02.2014

Fyzika

DUMy ve formátu pdf, pptx a swf pro výuku fyziky na SŠ a SOU netechnického směru...

28.11.2013

Právo

20 souborů ve formátu ppsx na téma právo a právní nauka pro Obchodní akademii a Ekonomické lyceum.

13.11.2013

Písemná a elektronická komunikace

Učební materiály z podnikové korespondence

10.09.2013

Matematika

Soubor 20 DUMů většinou ve formátu PDF s přílohami ve flashi určené k výuce a procvičování matematiky na SŠ a SOU netechnického směru.

„Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.“

Jan Amos Komenský